Beck Umutsuzluk Ölçeği

Bireyin geleceğe yönelik olumsuz beklentilerini ölçer.

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Ergen ve yetişkinlere grup olarak uygulanabilir. Beck ve arkadaşları ölçeğin geliştirilmesinde 2 tür kaynaktan yararlanmışlardır. 1.Gelecekle İlgili Tutumlar çizelgesi, 2. Klinisyenler Tarafından Kaydedilen Psikiyatrik Hastaların Kötümserlik İfadeleri. Bu 2 kaynaktan elde edilen ifadeler klinisyenler tarafından incelenmiş ve depresif olmayan hasta örneklerlerine uygulanmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında ölçek üzerinde çalışılarak son şekli verilmiştir.

Çeviri işlemi Seber (1991) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin İngilizce formu psikoloji ve psikiyatri alanında İngilizce eğitim görmüş 3 uzmana verilerek Türkçe ye çevirtilmiştir. Daha sonra İngilizce eğitim veren bir uzmandan bu 3 çeviriyi değerlendirmesi istenmiş ve uzmanın önerileri doğrultusunda ölçeğin her bir maddesini en iyi temsil eden çeviri seçilmiştir. Son aşamada Türkçe ve İngilizce dillerinde yeterliliği kabul edilen bir yabancı uzmanın önerileri göz önünde bulundurularak çeviriye son şekli verilmiştir.

Yorumlar

4 (57 yorum)
4.1
533 oylama

Kullanıcı geri bildirimi

82%

oranında kullanıcılar bu testi beğendi

İlginizi çekebilecek diğer testler